Vinnarna i tävlingen Copper and the home -awards 2018 har publicerats

“Copper and the Home” är en tävling som arrangeras av den italienska kopparföreningen. För sjunde gången i rad delades pris ut till studenter och unga förmågor inom design och arkitektur runt om i världen.

Tävlingsarbetena kombinerade på ett modigt sätt ihop elegansen och segheten hos koppar som material med traditioner och unika former. Tävlingsbidragen var innovativa och karakteriserades av mångsidighet i sin användbarhet. En del av de tävlande tog fasta på de tekniska egenskaperna hos koppar och dess legeringar, såsom värmeledningsförmågan, och skapade lampor, kylelement, varmvattenflaskor och värmeelement medan andra fokuserade på materialets estetiska egenskaper och formgav kärl, vaser och prydnadsföremål.

Tävlingen fäste stor vikt vid miljövänlighet och ansvarsfullhet och tävlingsarbetena täckte in allt från trädgården därhemma till förvaring av livsmedel och lösningar för den personliga hygienen.

Domare för tävlingen var arkitekt Massimo Curzi, kreatören Matteo Ragni och arkitektur- och designkritikern Marco Romanelli.

Vinnarna och de arbeten som fått ett hedersomnämnande skiljer sig ur mängden genom sina lösningsförslag, som utvecklar och förnyar användningen av koppar och samtidigt utnyttjar materialets speciella kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper och kombinerar dem med modern design. Alla tävlingsarbeten baserades på miljövänlighet, energieffektivitet och på att minimera påverkan på miljön.

 

Prisvinnande tävlingsarbeten:

Arkitektur- och designklassen

Vinnare

Kreatör: Cornelius Comanns (Tyskland)
Projekt: “Kink”
Kommentarer: Genom att vecka till ett rör har kreatören uppnått en ytterst levande form som även tar hänsyn till funktionen. Vecket, som ofta ses som ett misslyckande, är i detta sammanhang funktionellt enligt Angelo Mangiarotis och Lorenzo Damianis läror och dess överraskande men också återhållna former gör den till en intressant helhet.

 

 

Andra plats

Kreatör: Luca Ladiana (Italien)
Projekt: “Imbuto”
Kommentarer: “Imbuto” är en kombinerad modern vas och blomkruka med många olika användningsområden. Kopparinslaget i dess nedre del utgör ett estetiskt element men skyddar samtidigt stödytorna.

 

Copper and the home 2018 competition - Imbuto, by Luca Ladiana

Hedersomnämnanden

Kreatör: Paulina Krystyna Sobczyk (Polen)
Projekt: “Balance”
Kommentar: “Balance”-seriens golvlampor är som skulpturer som förkroppsligar nutidens belysningstrend.

 

 

Kreatörerna: Carolina Martinelli och Vittorio Venezia (Italien)
Projekt: “Fili scoperti”
Kommentarer: Belysningsarmaturen “Fili Scoperti” strävar redan genom sitt namn efter att förvandla belysningsdesignens mest intressanta element, kabeln, till något prosaiskt. Till och med den dyrbara koppartråden, som oftast täcks över, har här lämnats frilagd tack vare den låga spänningen.

 

 

Kreatör: Andrea Brugnera (Italien)
Projekt: “Jijji”
Kommentarer: Jijji ger form åt sommarkvällarnas vardagliga bruksföremål: myggbekämparen. Formen av en snurra gör den till ett lekfullt inslag som ändå inte utesluter funktionaliteten i form av till exempel det ihåliga handtaget, som fungerar som rökkanal.

 

Copper and the home 2018 competition - jijji, by Andrea Brugnera

 

Studentklassen

Vinnare

Studenterna: Claudia Ragnelli och Valeria De Angelis (Italien)
Projekt: ” CU Vietato non toccare”
Kommentarer: Med hjälp av dikter från den italienska diktaren Bruno Munari skapade studenterna en bok som kan hjälpa barn att förstå och uppleva kopparens egenskaper – genom att spela. Boken kan tolkas och användas på många olika sätt och är ett konstverk i sig även efter att den använts.

 

  

 

Hedersomnämnanden:


Studenterna
: Charlotte Martine Stephanie Putois och Ludovic Grégory Lézandron (Frankrike)
Projekt: “Anknaes”
Kommentar: “Anknaes” består av tre serveringsbrickor med en tilltalande, organisk form. När brickorna inte används, kan de travas på ett unikt sätt så att de bildar en skulptur.

 

 

Studenterna: Magdalena Zawiazalec och Bartosz Brylewski (Polen)
Projekt: “Copper Knife”
Kommentar: “Copper Knife” är ett innovativt och nytt slags föremål, på samma gång nyttoföremål och prydnad.