Vinnarna av den sjätte Copper and Home design Award-tävlingen tillkännagjordes i Salvioni Milano Durini Showroom i Italien

Vinnarna av den sjätte Copper and Home design Award-tävlingen tillkännagjordes i Salvioni Milano Durini Showroom i Italien

Sentoba by Cyprien de hautecloque-and-laura-thulièvre

Italiens kopparförening arrangerade i samarbete med European Copper Institute tävlingen, som belönar designers och unga talanger från olika håll i världen.

Tävlingen, som arrangerades för sjätte gången, väckte intresse så väl bland arkitekter, designers och arkitekturstuderande som bland producenter inom mode och den grafiska branschen. Deltagarna både från proffsserien och studerandeserien skickade in projekt som illustrerade koppars och kopparlegeringars mångsidighet och potential inom inredning. Den röda metallens oräkneliga värdefulla egenskaper och visuella dragningskraft framkom i över 300 produkter, från vardagsprodukter till medicinska tillämpningar och hushållsföremål. Koppar och kopparlegeringar blir allt mer populära inom inredningsdesign och arkitektur. Dessutom undersöks möjligheter för industriell formgivning på nya vis.

Juryn, som bestod av kända designproffs, bedömde projekten som skickades in från olika håll av Europa, Japan och Ryssland. Juryn bestod av arkitekt Philippe Bestenheider, arkitekt och visuell designer Diego Grandi samt arkitekt och designkritiker Marco Romanelli. Som mest centrala aspekter uppfattade de innovation och om projektet hade provat något nytt, och de sökte också nya materialtillämpningar som samtidigt var både klassiska och moderna. I år såsom de tidigare åren gavs även ett specialomnämnande och en pristavla till den studieinstitution som utöver de ovannämnda kriterierna bäst tolkade tävlingens mission och idé om att framhäva kopparns specialegenskaper.

Den första gruppen som tillkännagjordes i tävlingen var Hors Concours-gruppen, som demonstrerar Italiens designkunnande inom kopparmaterial. Sju av landets mest inspirerande studior och designers hade tagits med i flera projekt vilkas mål var att framhäva kopparns stora kulturvärde och inspirerande koppar- och kopparlegeringstillämpningar. Du kan bekanta dig med Hors Concours designelegans här.

Proffsserien

I proffsserien gick förstapriset till Fabrizio Bendazzoli för hans verk ”CuToys”. Andra plats fick Sofie Christina di Bartolomeo och Maria Chiara Polverini för verket ”Ramen”. Ett hedersomnämnande fick Prisca Renoux för verket ”Heatit” och Mauro Bergamaschi för ”Spaghetto”.

Vinnare

Designer: Fabrizio Bendazzoli, Italien
Projekt: CuToys
Kommentarer: Domarna valde enhälligt ”CuToys” till vinnare och var imponerade av valet att kombinera en typologi som sällan används inom designvärlden: leksaker från barndomen. Projektet understyrker kopparns antimikrobiella egenskaper och produkten är dessutom designad att enkelt kunna återvinnas när den inte längre används. Kopparn har skurits med laser, och plattorna är formade som klassiska träbilar, båtar eller flygplan.

Andra plats

Designers: Sofie Christina di Bartolomeo ja Maria Chiara Polverini, Italien
Projekti: Ramen
Kommentarer: En ny form av ätpinnar – när koppar lagts till på ändan av pinnarna har vardagliga ätpinnar närapå förvandlats till smycken. Miljontals hem använder ätpinnar dagligen, och dessa pinnar lockar människor att spara och återanvända dem i stället för att slösa naturresurser genom att bara använda och kasta dem.

Hedersomnämnande

Designer: Prisca Renoux, Frankrike
Projekt: Heatit
Kommentarer: Det här värmeelementet kan kopplas till elnätet men är också lätt att flytta på. Dessutom är produkten både skandinaviskt visuell och dekorativ.

Hedersomnämnande

Designer: Mauro Bergamaschi ja Matteo Briccola, italien
Projekt: Spaghetto
Kommentarer: Det här värmetåliga underlaget kombinerar på ett kreativt vis simpliciteten hos ett opersonligt föremål och elegansen hos vissa musikinstrument.

Studentkategorin

Förstapris i studerandekategorin fick Cyprien de Hautecloque och Laura Thuliévre från ENSAAMA-institutet för projektet ”Sentoba”.
Hedersomnämnanden: Eve Garandeau , ”Memori”, Nantes Atlantique School of Design och Lisa Venström ”Miseria e Nobilitá”, IED Rome.

Specialomnämnandet fick studieinstitutionen École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA) som pris för att ha förhållit sig på ett intressant och enhetligt sätt till tävlingen, vilket hjälpte studerandena uppfatta dess värderingar.

Vinnare

Opiskelijat: Cyprien de Hautecloque ja Laura Thulièvre, Frankrike
Projekt: Sentoba
Kommentarer: Juryn gav enhälligt förstapriset till det här lärorika spelet som utvecklar dagisbarns kognitiva förmågor och är gjort av antimikrobiell koppar. Projektets koncept, att utveckla känselsinnet, är mycket intressant. Barnen känner på kopparplattor med varierande ytor genom att gå barfota på dem.

Hedersomnämnande

Studerande: Eve Garandeau, Ranska
Projekt: Memori
Kommentarer: Ett ovanligt ”litet minnesaltare” där en skulpterad kopparfigur är tänkt att fästa minnen och tankar om en bortgången person.

Hedersomnämnande

Studerande: Lina Venström Rex, Ruotsi / Italien
Projekt: Miseria e Nobiltà
Kommentarer: Domarjuryn uppskattade verkets ironi, där siluetter av vanliga, vardagliga engångsprodukter formar ett hållbart och ikoniskt föremål.

Mer information:

Pia Voutilainen
pia.voutilainen@copperalliance.se