Your download will start shortly

se_koppar_ar-pdf.pdf    |    2 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

Koppar är…

Koppar är oumbärlig
i vårt moderna samhälle.
Den levererar elektricitet och rent vatten till våra hem och städer och är ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. Inte nog med det, den är livsnödvändig för allt levande.