Your download will start shortly

surfaceevolutioneng-1.pdf    |    3 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

How copper & copper alloy surface appearances evolve

En broschyr med verkliga byggnader med koppar- och kopparlegeringbyggnader, direkt efter byggandet och några år senare.