European Copper Institute

Publikationer

 

Scandinavian Copper Development Association och nätverket av andra kopparcenter i Europa förmedlar bred kunskap när det gäller att stödja lämplig och effektiv användning av koppar och kopparlegeringar för de flesta användningsområden.