Copper Alliance

ICA och ECI och internationella medlemsföretag

 

ICA

International Copper Association, med huvudkontoret i Washington, USA,  grundades 1989 av världens ledande kopparproducenter för att främja medvetandet om och användningen av koppar. ICA har till uppgift att berätta om de unika egenskaper som gör att koppar, detta hållbara material, kan bidra till hur liv bildas, till framsteg inom vetenskap och teknik och till högre levnadsstandard globalt. ICA samarbetar med framstående vetenskapsmän över hela världen med syfte att bidra till bättre förståelse för sambandet mellan koppar, mänsklig hälsa och miljö.

ECI

European Copper Institute med huvudkontor i Bryssel, har bland sina ordinarie industrimedlemmar sex av EU:s största kopparproducenter. Vidare ingår Europas ledande tillverkare av halvfabrikatprodukter, liksom företag som längre fram i tillverkningskedjan utnyttjar fördelarna med koppar när det gäller slutprodukter och nyskapande teknologier. Detta genom ett nära samarbete med de 9 regionala förbunden. Uppgiften är att kommunicera kring hur nödvändig koppar är för hälsa, teknologi och livskvalitet.

CDA

Copper Development Associations är ett nätverk av lokala förbund och kopparindustrins förlängda arm när det gäller marknadsutveckling, teknik och informationsservice i över 30 av världens länder. Att vara medlem i CDA ger en möjlighet att delta i en bred industriell marknadsutveckling och ett tekniskt serviceprogram så omfattande och diversifierat att inget företag själv skulle kunna genomföra det.