European Copper Institute

Om SCDA

 

Scandinavian Copper Development Association

SCDA är en branschorganisation för producenter och tillverkare av koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar i de nordiska länderna.

Föreningen är registrerad i Sverige och är en del av International Copper Association och European Copper Institute. SCDA:s mål är att påverka koppars image positivt och att främja koppars användning. SCDA deltar i lagstiftningsärenden som handlar om koppar eller dess legeringar, deltar i metall- och byggnadsindustrins gemensamma intressebevakning, och förmedlar korrekt information om koppars användning och dess miljö- och hälsoeffekter i alla möjliga sammanhang. SCDA deltar i offentlig debatt om koppar och försöker att rätta till missuppfattningar.

SCDA fungerar också som en länk för informationsförmedling mellan medlemsföretag och moderorganisationer.

SCDAs medlemmar i Skandinavien:
Boliden Harjavalta Oy, Finland
Boliden Mineral AB, Sverige
Aurubis Finland Oy, Finland
Cupori Oy,Finland
Nordic Brass Gusum AB, Sverige