REACH

ECI fungerar som sekreteriat för REACH Copper Consortium som har 40 medlemmar inom den europeiska gruvproduktionen, smältning och raffinering samt de olika områdena för halvfabrikatprodukter.

ECI är redo att ge support till alla REACH-registrerare för koppar

Aktuellt den 1 februari 2015

I november 2010, före sista tidsgränsen för > 1,000 ton, lämnade huvudregistreraren inom ECI:s REACH Copper Consortium framgångsrikt in gemensamma dossiers för koppar, slutslagg och tolv mellanprodukter.

Efter betydande insatser från ECI, och dess experter inom konsortiet, fick alla medlemmar en registreringsverktyg i IUCLID-format samt vägledning steg för steg gällande processen. Varje dossier inkluderar en kemisk säkerhetsrapport som innehåller uppgifter om ämnens tillverkning och användning, rekommenderade handlingsplaner för riskhantering och förslag till klassificering och märkning.

Den 28 januari 2013 presenterade huvudregistrerarna, med hjälp från ECI, uppdatering av påverkansanalysen till ECHA (European Chemicals Agency).
I april 2014 lämnade huvudregistrerarna tillsammans kompletteringar till gemensamma registreringsdokument om de flesta mellanprodukter.

ECI  kommer att använda denna webbplats för att göra potentiella REACH-registrerare medvetna om möjligheten och hjälpen som erbjuds. Letter of Access finns att tillgå för företagen som vill söka registrering. Den 31 maj 2013 gick tidsfristen för 100-1 000 ton/år ut. Tidsfristen för återstående tonnage mellan 1-100 ton/år löper ut den 31 maj 2018.

Villkor plus avgifter för den tillgängliga dokumentationen kan fås via menyknappen till höger. Sammanfattning av de senaste förslagen för klassificering och märkning är också tillgängliga. Medan varje tillverkare är ansvarig för framtagandet av säkerhetsdatablad, kan ECI:s konsortium tillhandahålla viktig sammanfattande vägledning för exponeringsscenarier om koppar till nedströmsanvändare – klicka på kopparknappen på den högra menyn.

Hur tillämpade konsortiet REACH principer på värdekedjan?
REACH förordningen kräver värdekedjan att identifiera kategorier till materialer. Här ser du hur ECI:s konsortium delade dessa för koppar till naturens råvaror, ämnen, preparater och artiklar.

Vilka produkter omfattades av ECI:s konsortium?
Primär och sekundär koppar, slagg från kopparproduktion såld som slutprodukt, samt väl definierade mellanprodukter tillverkade via smältning/raffinering och halvfabrikattillverkning.

Klicka här för att se konsortiets information när det gäller återvunna material. Mer information om REACH och andra metallers konsortier hittas genom Eurometaux Gateway här.