Efterfrågan på koppar och det ekonomiska värdet

Den europeiska kopparindustrin omfattar cirka 500 företag, omsättningen uppskattas till omkring 45 miljarder euro och antalet anställda till cirka 50 000 personer.

Av ännu större betydelse är sysselsättningen inom de många industri-och serviceområden som bygger på det mervärde som användningen av koppar resulterar i (till exempel kraftbolag, elektriker, bilföretag, tillverkare av elektronisk utrustning, rörmokare och takläggare). De här sektorerna i senare led sysselsätter åtskilliga miljoner människor och de utgör en betydande del av Europas industribas.

Medan världsekonomin fortsatte att vara relativt svag 2012, var efterfrågan av koppar i världen rekordhög, runt 25,5 miljoner ton. Det omfattade 20,5 miljoner raffinerad metallproduktion samt 5 miljoner direktsmält skrot. Efterfrågan från EU:s dåvarande 27 medlemsstater påverkades av problemen inom byggsektorn och uppskattades till 4 miljoner ton.

Tack vare sina utomordentliga egenskaper – den bästa el- och värmeledningsförmågan av de metaller som används, likaså dess höga hållbarhet – är koppar ett mycket viktigt material för utvecklingen inom ett antal sektorer, sådana som förnybar energiförsörjning, energieffektivitet, hållbar byggnation, transportsystem och hälsovård.

EU27:s kopparbehov (ECI 2012):

Figur 3: Användning av raffinerad koppar inom Europa (ECI 2009)

För att möta den moderna världens ökade kopparbehov, som fördubblats de senaste 25 åren, har det blivit viktigt att utnyttja koppars möjligheter att återvinnas till 100%, utan att egenskaperna försämras. Under de senaste tio åren uppskattas att 41% av EU27:s kopparbehov utgjorts av återvinning och återanvändning av avfall från värdekedjan samt uttjänta produkter (Glöser, Simon; Soulier, Marcel; Tercero Espinoza, Luis A. (2013)).

Besök sektionen för  Koppars användning för att lära mer om fördelarna med produkter i koppar och kopparlegeringar inom ett stort antal tillämpningar.

London Metal Exchange

Metallbörsen The London Metal Exchange är världscentrum för handeln med industrimetaller samt för prisriskhantering. Mer än 80% av världens affärer för icke-järnmetaller görs upp där och de priser som gäller på börsen används som riktpriser för hela världen.

Läs mera

Kopparproduktionen inom EU35 utgör 5,7% av världsproduktionen

Gruvproduktionen av koppar i Europa uppgick inom EU35 2011 till 926,868 ton, vilket utgör 5,7% av världsproduktionen. Chile hade 2011 världens största gruvproduktion av koppar med totalt 32 % av världsproduktionen. Näst störst hade Kina och Peru (8% vardera), USA (7%) och Australien (6%). Kina var världens största producent av raffinerad koppar 2011 med 27 % av världsproduktionen. Näst störst var Chile (16%), följt av Japan (7%) samt USA och Ryssland (5% vardera).

(KällaEuropean Minerals Statistics, 2013)

Producción minera en la UE