Transport

Kopparn transporterar

I dag spelar koppar en viktig roll i fordon när det gäller funktion, effektivitet, komfort och säkerhet.

Koppar inom transportområdet

Koppar används i stor utsträckning i bilar, tåg och lastbilar, först och främst för elektriska och elektroniska komponenter, därefter i fordons- och oljekylare, bromsrör samt glidlager i brons. Dessutom till en mängd komponenter som fästelement och skruvar i brons.

Personbilar och lastvagnar

Den ökade användningen av elektroniska och elektriska utrustningar har resulterat i att längden på koppartråden i en familjebil idag uppgår till en kilometer från att ha varit cirka 45 meter för 50 år sedan. Utvecklingen mot ”smarta” fordon har gjort att behovet av koppar ökat (cirka 40%) för sådana detaljer som låsningsfria bromsar (ABS), inbrottslarm, GPS-utrustning o.s.v.

El-och hybridfordon

El- och hybridfordon har nått en ny utvecklingsnivå. Även om marknaden ännu är i sin linda, har ledande fordonstillverkare satsat mycket arbete och kapital på utveckling och testning inom det här området. I och med att fordonet drivs av en elmotor innehåller de här bilarna mycket mer koppar än ett konventionellt fordon, där koppar och kopparlegeringar står för cirka 25 kg av den totala vikten.

Järnvägstrafik

Moderna järnvägar kräver mycket koppar. Höghastighetståg till exempel behöver 2,5 ton koppar i luftledningar per kilometer spår. ICE-tåget innehåller 3 till 4 ton koppar, medan metallen utgör cirka 2% av vikten av ett trafikflygplan. I de procenten är drygt 19 mil kabel inkluderade. Ökningen av tvärsnittsarean i järnvägsrälsen sparar energi  och ökar tillförlitligheten av järnvägens infrastruktur.

Sjöfart

Kopparlegeringar, t.ex. manganbrons eller nickelaluminiumbrons, används för tillverkning av båtpropellrar. Marinindustrin bygger sin produktion av rör, beslag, pump-och ventilkomponenter på kopparnickel och aluminiumbronser.

Ingång till den europeiska webbsidan för rotorteknologi i koppar för induktionsmotorer med fokus på industriella applikationer.