Telekommunikation

Kopparns stora roll för kommunikation

Koppar är det material som används mest för systemen inom området telekommunikation tack vare sina utmärkta egenskaper som ledare.

Koppar har länge varit materialet som föredras framför andra när det gäller överföring av information. Redan från början användes den till telefontråd. Koppar förekommer också i de flesta av de nya teknologierna. Dessutom spelar metallen en viktig roll i nya, spännanande processer för dataöverföring, HDSL & ADSL, som ökar överföringshastigheten på redan befintliga kopparledningar. Jämfört med optiska fibrer klarar man sig då från kostnaden för att byta system.

ADSL/HDSL-teknologi

Tack vare nyligen introducerade  xDSL-teknologier som ADSL & HDSL, ett resultat av multiplex teknologi, är det möjligt att via existerande parvis tvinnade koppartrådar överföra många fler signaler, vilket ger dataöverföring med hög hastighet.  En betydelsefull teknikutveckling inom det här området har ägt rum på DSP-planet (Digital Signal Processing). Speciell hårdvara i båda ändarna på en kabel, mellan användare och dataväxel, möjliggör överföring av data med mycket högre hastighet än vad det  traditionella telefonnätet medger. En stor fördel är att linjerna är öppna 24 timmar om dygnet.

En annan att den här teknologin använder olika delar av det tillgängliga utrymmet för överföring av ljud och data samtidigt. Förutom överföring av internetdata utökas xDSL-tillämpningarna till att också inkludera LAN-tillgänglighet, videokonferenser, medicinsk diagnostisering, distansundervisning samt beställvideo.

xDSL-teknologi

Nyligen introducerade xDSL-teknologier sådana som VDSL & SHDSL, utvecklade genom multiplex teknologi, gör det möjligt för befintliga partvinnade ledningar att överföra större datasignaler, vilket resulterar i snabb dataöverföring. En betydelsefull teknologisk utveckling inom det här området finns inom DSP-området (Digital Signal Processing). Speciell hårdvara, ansluten till både användare och växelstation i andra änden, medger dataöverföring över ledningarna med mycket högre hastighet jämfört med de vanliga telefonledningarna.

En stor fördel är att ledningarna är tillgängliga dygnets 24 timmar. En annan är att den här teknologin använder olika delar av det tillgängliga utrymmet för att överföra ljud och data och att båda kan användas samtidigt. Förutom överföring av data via internet, utökas xDSL-applikationerna till att också inkludera tillgång till LAN, videokonferenser, medicinsk diagnostik, utbildning på distans och videobeställning.

Trådlöst, Optiska fibrer, Kabel etc.

Trådlös kommunikation, satellitkommunikation och den ökade användningen av optiska fibrer tillhör också senare utveckling inom området telekommunikation. Tvärtom, vad många kanske tror, betyder det inte slutet för koppar. I takt med att ”traditionella” analoga system för rösttelefoni uppgraderas till digitala system, behövs mer koppartråd och legerade kopparprodukter i telefoner och i basstationer för trådlös kommunikation. Även i system för optiska fibrer används koppar fortfarande i stor utsträckning.

Marknaden för telekommunikation utvecklas snabbt. Tack vare de nya teknologier som tillåter kompression och bandbreddsökning, kan kopparnätverk användas för överföring av interaktiva tjänster med hög hastighet, utan att kapaciteten påtagligt begränsas. De nya leverantörerna av dataöverföring och kabelföretagen hoppas kunna dra fördel av den tillgängliga bandbredden på existerande koaxialkablar av koppar  för att fånga upp internetrelaterade affärsmöjligheter. Tiden får utvisa hur nuvarande balans kommer att ändras mellan de olika system som används.