Rörsystem

Koppar i rörsystem

Koppar är det idealiska rörmaterialet för vatten, värme, gas och sprinklersystem. Kopparrör är standardmaterial för dricksvatten- och värmeledningar i de flesta länderna i Europa och det material som föredras av erfarna rörmakare och ingenjörer inom området värmeteknik.

Historiskt perspektiv

Kopparrör för att transportera vatten användes redan år 2 750 f.Kr. Bevis på det finns på stadsmuseet i Berlin och kommer från kung Sa-Hu-Re`s tempel i Abusir i Egypten. Det är en del av en nästan 100 meter lång ledning, uppbyggd av flera sektioner, var och en 75 cm långa. Rören formades av tunn hamrad kopparplåt till en diameter av cirka 75 mm och skyddades sedan av kalksten som huggits ut i u-form. Under industriella revolutionens början insåg man fördelarna med att använda tjockväggiga kopparrör, som då skarvades med gängmuffar. Skarvarna tätades sedan med hjälp av värme och lödtenn. Under tidigt 1930-tal, när tunnväggiga och lättare rör började användas, utvecklades andra metoder för skarvning; till exempel med kapillärrördelar och klämringskopplingar. Kostnaden för ledningssystem i koppar blev nu konkurrenskraftigt jämfört med andra material,  och en ny era öppnade sig för rörmokare och ingenjörer i värmeteknik.

Använt och testat

Koppar är ett naturligt material – det har använts för dryckeskärl, vattenledningar och behållare i tusentals år. I och med att koppar är hygienisk, förhindrar den tillväxten av bakterier och virusorganismer i vattensystem. Kopparkomponenter tillverkade enligt europeisk standard är vetenskapligt testade, med godkända kvalitetscertifikat världen över.

Huvudsakliga produkter för VVS-ändamål

Kopparrör och anslutningar används överallt för VVS-system. Koppar är hållfast, lätt att böja och systemen kan sättas ihop både på plats och i förväg. Koppars popularitet beror på en kombination av utmärkta egenskaper, som gör metallen unik. Den står emot extrem värme utan att på något sätt försämras i kvalitet. Härdigheten mot korrosion och högt vattentryck är stor. Koppar brinner inte. Den behåller sin form och sin hållfasthet även i miljöer med höga temperaturer och den har lång livslängd. Dessutom ger koppar skydd mot smittämnen i hushållens vattensystem, som är helt tätt. Inget slipper igenom. Koppar absorberar inte heller några organiska ämnen.

Hållbar ändå återvinningsbar

Koppar är ett hållbart material. Det är starkt, står emot påverkan, kopparrör och anslutningar är tillförlitliga under många årtionden. Utan att tappa i kvalitet kan koppar återvinnas, något som gagnar både miljö och VVS-område. I takt med att allt fler männniskor bryr sig om världens naturliga tillgångar, gör valet av koppar att miljön påverkas mindre tack vare att det är ett helt och hållet återvinningsbart material.

Bra valuta för pengarna

När man jämför pris och prestanda är valet av koppar mycket konkurrenskraftigt. Installerat av en erfaren hantverkare och med de tekniska egenskaper som koppar har, får kunderna ett hållbart och tillförlitligt system till ett rimligt pris.

CuBe video

Din inkörsport på nätet för omedelbar information om kopparrör på den europeiska marknaden inom områdena sanitet, uppvärmning och gasdistribution.