Koppar i byggnader – vad är problemet?

Idag finns det inga myndigheter som har utfärdat förbud mot att använda koppar som byggmaterial. Men trots detta har enskilda organisationer under lång tid bedrivit ett lobbyarbete som har syftat till att införa förbud eller begränsningar av koppar i vattenledningar och som material på tak och fasader. Denna lobbying har delvis varit framgångsrik. Under senare tid har nämligen två miljömärkningssystem, Byggvarubedömningen och Svanen miljömärkning, uppmanat till utfasning av koppar i byggmaterial. Organisationerna gör det utan vetenskaplig grund och deras slutsatser bygger på rena faktafel. Deras ställningstaganden vilseleder marknaden och får den att fatta felaktiga beslut.

Med detta presskit vill vi visa statistik och grafiker om verkliga kopparhalter i vattendrag, avloppsslam och åkermark i jämförelse med gällande gränsvärden. Det blir tydligt att det inte finns några verkliga problem i Sveriges natur med koppar, som dessa miljömärkningssystem skulle lösa med att förbjuda användningen av kopparprodukter.

Ladda ner presskitet från pilen vid sidan.

Läs mer från SvD Debatt:
http://www.svd.se/koppar-bor-miljomarkas-som-byggmaterial

Svanen, BVB och SV replik:
http://www.svd.se/mangden-koppar-i-miljon-maste-begransas

Slutreplik av SCDA:
http://www.svd.se/varfor-ar-koppar-bara-farligt-i-sverige/om/naringsliv:debatt