Den nya Bio-met versionen 4.0 har lanserats

Samma metallhalt kan orsaka problem för vattenorganismer i ett vattendrag, men vara säker i ett annat. Detta beror på att metallernas toxicitet för organismer varierar enligt vattnets fysikalisk-kemiska parametrar. De viktigaste av dessa är pH, kalcium och upplöst organiskt kol.

Bio-met beräknar de biotillgängliga MKN-halterna för nickel, koppar, zink och även för bly enligt EU vattenramdirektivets och svenska SFÄ (särskilda förorenande ämnen) ramverk, med ett klick!

Den nya versionen 4.0 innehåller
Snabbare kalkyl
Tillsatt bestämning av bly (Pb)
Uppdaterad bruksanvisning

Mer information: contact@bio-met.net
Registrera dig och ladda ner verktyget kostnadsfritt. Gå till Bio-met sidorna här. Bifogat hittar du också nerladdningsanvisningarna (Pdf) på engelska.