Copper and the Home 2018 designtävling

Copper and the Home 2018 – Il rame e la casa 2018 är en internationell designtävling för unga.

Copper and the Home är en internationell, årlig designtävling som arrangerades för första gången år 2006. I år är temat koppar och dess bidrag till en hållbar framtid. Tävlingen uppmanar unga designers, planerare, arkitekter, ingenjörer och studerande runtom i Europa att undersöka och utnyttja egenskaperna hos materialet koppar. Koppar har oersättliga egenskaper i vårt moderna samhälle och tävlingen vill få unga att tänka nytt kring hur materialet kan förbättra våra dagliga rutiner genom kreativ design.

I tävlingen söker man efter projekt som förenar funktionalitet med glans och som drar nytta av de unika egenskaperna hos koppar i allt från dess förmåga att leda elektricitet och värme till dess hårdhet, hållbarhet, återvinningsbarhet och skönhet. Även kopparlegeringar såsom mässing, brons och kopparnickel tillåts som material. Tävlingen har som avsikt att föra fram skönheten och mångsidigheten hos materialet samt fokusera på det visuella och tekniska mervärde som materialet tillför projekten.

Designkriterier

Ett tävlingsbidrag ska vara avsett för hemmabruk eller för att användas på kontoret, i affären, i skolan, på ett sjukhus eller i någon annan offentlig byggnad. Det bör passa in i någon av följande kategorier:

 • Möbler
 • Köksdetaljer
 • Inredningsdetaljer
 • Ytor och prudnadsföremål (väggbeläggningar inom- eller utomhus, golv, mellanväggar, skydd, dörrar mm)
 • Funktionella föremål
 • Tekniska föremål med koppling till förnybara energikällor och energibesparingar

Övriga material får ingå i bidraget men koppar eller kopparlegeringar ska utgöra en betydande del av det, med särskild betoning på kopparns hållbarhet och återvinningsbarhet.

Tävlingsbidraget ska betona den tekniska och estetiska potentialen hos koppar eller dess legeringar. Det ska även lämpa sig för massproduktion. Utöver de övriga utvärderingsgrunderna tar juryn även hänsyn till eventuella uppfinningar som underlättar föremålens produktionsprocesser.

Deltagarkategorier
Tävlingen är öppen för alla som är födda senare än 1978-09-30 och innefattar två olika klasser:

 • Planerare, designers, arkitekter och ingenjörer, individuellt eller i grupp.
 • Enskilda studenter eller grupper som studerar formgivning, inredningsdesign, arkitektur eller tekniska ämnen på högskola eller universitet. Skriftligt intyg från läraren krävs.

Tidsgräns
Bidragen ska ha anlänt senast 2018-09-30 (datumet för e-postmeddelandet används som intyg).

Deltagaranvisningar

Tävlingsdeltagande är kostnadsfritt. Ett tävlingsbidrag som inkommit senast ovan nämnda datum betraktas som en anmälan att delta i tävlingen.
Bidraget ska åtföljas av en kort beskrivning, där de estetiska och/eller tekniska argumenten för att använda koppar eller dess legeringar framförs. Beskrivningen får innehålla högst 2000 tecken i Word- eller PDF-format.

Varje deltagare får delta med högst två bidrag. Varje ansökan får avse endast ett bidrag. Varianter av samma projekt (t ex. en bordslampa och en golvlampa) betraktas inte som separata projekt.

Inskickande av tävlingsbidrag

Projekten skickas till adressen: info@agenziacopyright.it

Agenzia Copyright besvarar alla ansökningar efter att de mottagits, upprättar en lista på alla emottagna bidrag i ankomstordning och skickar dem i anonymiserat format till juryn.

Tävlingsbidragen skickas in med e-post enligt följande:

 • Ritningar och bilder i JPG- eller PDF-format (högupplösta – 300 dpi – i minimistorleken 21 x 29,7 cm).
 • Beskrivning i Word- eller PDF-format, högst 2000 tecken.
 • Bidragen (ritningar, bilder och beskrivningar) ska märkas med logo eller initialer. Att skriva ut bidragslämnarens namn är förbjudet.

En kopia av tävlingsanmälan finns att ladda ner på hemsidan www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018.
Bidrag som inte uppfyller ovannämnda kriterier godkänns inte som tävlingsbidrag.
Det är även tillåtet att delta med kommersiella projekt som inte marknadsförts fram t o m 2018-09-30.

Dokument som krävs för deltagande

Alla deltagare, inklusive samtliga gruppmedlemmar i grupper som deltar, ska dessutom leverera följande dokument:

 • En kopia av en giltig identitetshandling eller pass
 • Ett undertecknat tillstånd att hantera personliga uppgifter (se formulär A1, som finns att ladda ner på www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018)
 • En e-postadress för deltagarbekräftelsen och annan kommunikation.

Studiedokumentation

Utöver de ovannämnda deltagaruppgifterna ska studenter även skicka in ett studieintyg, underskrivet av läraren eller professorn för utbildningen. Intyget ska innehålla uppgifter om var den sökande är inskriven, examen, utbildningsprogram och huvudämne (se formulär A2, som finns att ladda ner på www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018).

Tävlingsjuryn och bedömning av bidragen

Tävlingsjuryn består av tre professionella bedömare inom arkitektur och formgivning.
Marco Romanelli – arkitekt och kritiker
Massimo Curzi – arkitekt
Matteo Ragni – formgivare

Juryn bedömer bidragen anonymt. Bidragen kopplas till tävlingsdeltagarna först i ett senare skede. Juryn för protokoll över sina aktiviteter. Juryns beslut är slutgiltiga och oåterkalleliga. Efter genomförd bedömning meddelas vinnarna per e-post. IER är inte förpliktigat till att motivera juryns beslut att utestänga ett bidrag från tävlingen.

Priser


Följande priser utdelas i tävlingen:

Klass: Formgivare, planerare, arkitekter och ingenjörer

 1. pris: 4 000 €
 2. pris: 2 500 €

Klass: Studerande
Pris: 1 500 €

Hederspris utdelas också till det utbildningsinstitut som i sin undervisning tydligt och effektivt fört fram tävlingens tema.

Utöver tävlingspriserna kan juryn dela ut ex-aequo-priser och hedersomnämnanden till arbeten som på bästa sätt för fram de hållbara, energibesparande och återvinningsvänliga aspekterna av koppar.

Prisutdelning

Tid och plats för prisutdelningsceremonin bekräftas senare. Tävlingsresultaten publiceras på IER:s hemsida och meddelas via pressmeddelanden till branschtidningar och -webbsidor.

Upphovsrätt och immaterialrätt

Deltagare är ensamt ansvariga för eventuella brott mot upphovs- eller immaterialrätten.
Vid uppenbara brott utestänger IER bidraget ur tävlingen med omedelbar verkan. Deltagarna står som ensamma ägare till immaterialrättigheterna till sina bidrag.
Genom att delta i tävlingen ger deltagaren IER rätt att kostnadsfritt använda bidraget i alla tävlingsrelaterade utställningar och evenemang, i samtliga publikationer som arrangörerna anser nödvändiga och/eller lämpliga samt i marknadsföringssyfte på internet. Immaterialrättigheterna till bidrag som skickats in av personer i tjänst hos tredje part regleras enligt personens anställningsavtal.

Behandling av uppgifter samt intergritetsskydd

Personuppgifter som skickats in tillsammans med tävlingsbidragen hanteras på uppdrag av Istituto Europeo del Rame och Agenzia Copyright i det enda syftet att analysera och bedöma bidragen. Uppgifterna får överlämnas till tredje part endast i strikt anslutning till tävlingen och de får endast publiceras i samband med artiklar i tidskrifter och online.

I enlighet med bestämmelserna i det europeiska personuppgiftslagarna (skydd vid hanteringen av personuppgifter) ber vi om uttryckligt tillstånd (formulär A1) från alla deltagare att hantera deras personuppgifter. Detta tillstånd är nödvändigt för deltagande i tävlingen.

Ytterligare uppgifter

Ytterligare uppgifter om tävlingen återfinns på IER:s hemsida: www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018 Nedladdningsbara versioner av formulären A1 och A2 finns på IER:s hemsida: www.copperalliance.it