News

 

Den internationella designtävlingen uppmanar unga designers, planerare, arkitekter, ingenjörer och studerande runtom i Europa att undersöka och utnyttja egenskaperna hos materialet koppar som är oumbärliga i vårt moderna samhälle. Årets tema är kopparens bidrag till en hållbar framtid. Bekanta dig med tävlingen och delta med ditt eget arbete.