News

 

Grafiker och statistik om kopparhalter i vattendrag, avloppsslam och åkermark jämfört med gällande gränsvärden, som visar att det inte finns några verkliga problem förorsakat av koppar som Svanen miljömärkning, Byggvarubedömning och Svenskt Vatten hänvisar till.

Metallbranschen har stött och samarbetat med Basta från början. Bastas acceptans är viktig för koppar och zink. Enligt branschen får klassificeringsbaserad miljöbedömning inte bli det sista ordet, i synnerhet för legeringar, utan andra miljöaspekter och relevans av klassificerigar behöver också iakttas. Läs mer om Basta och ladda ner koppar och zink presentationen.

DIMECC är den finska teknologiindustrins och IT branschens gemensamma företag (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) som ska säkerställa fortsättningen av teknologiföretags och universitets samarbete och skapa 100 000 nya arbetstillfällen. System Integrated Metals Processing program utvecklar ännu mera resurseffektiva produktionsystem genom att förena existerande simulationsmodeller, detaljerad data, sensorer och mätningar, databaser, reglersystem, multivariabelmetoder och konstgjord intelligens så att man kan förutse produktens kvalitet tillförlitligt enligt varierande råmaterialkvaliteter. Dessutom utvecklas nya modeller och reglersystem för metallframställningsprocesserna.

Fastighetsfokus VVS är en ny mötesplats där du möter experter från de ledande företagen i VVS-branschen. Välkommen till Örebro 20 oktober och Borås 8 november. SCDA kommer att medverka på Cuporis monter. Läs mer och anmäl dig här.

Tesla Model S är välrldens första elektriska premiumsedan. 100.000 ex har redan sålts vid årsskiftet enligt Red Cloud Klondike. Högpresterande elmotor med koppar rotor levererar 300 hästkrafter och innehåller 45,4 kg koppar.

En överblick på kunskapsläget kring metaller och särskilt status för koppar och zink. Påverkan på ytvatten, halter i avloppsslam med statistik och nulägesstatus över hur dessa ämnen bedöms internationellt, på ett nationellt plan samt med ett urbant perspektiv med Stockholm som exempel. SCDA och Nordic Galvanizers kommentarer till Byggvarubedömningens förslag till livscykelkriterier.